2010-03-06

Zniszczenie lub utrata bagażu

Zagubiony bagaż:
Kwestię opóźnionego lub zniszczonego bagażu reguluje konwencja montrealska z 28 maja 1999 roku. Przewoźnik lotniczy jest odpowiedzialny za zniszczenie, utratę lub uszkodzenie bagażu do wysokości 1000 SDR (około 1200 euro; SDR - umowna waluta rozliczeniowa Międzynarodowego Funduszu Walutowego). W przypadku bagażu odprawionego przewoźnik jest odpowiedzialny, nawet jeżeli nie zawinił, o ile nadany bagaż nie był już wcześniej wadliwy. W przypadku bagażu nieodprawionego przewoźnik jest odpowiedzialny jedynie za zachowanie zawinione. Jeżeli przewoźnik uchyla się od odpowiedzialności za poniesione przez pasażera szkody, można dochodzić swoich roszczeń w sądzie.

Zaginiony bagaż:
W przypadku gdy linia lotnicza zgubi nasz bagaż musimy natychmiast zgłosić to w punkcie zagubionych bagaży (lost luggage). Do zgłoszenia zagubienia wymagane są: kwit bagażowy oraz karta pokładowa. Pracownik spisze tzw. Protokół Prywatnego Pozyskiwania Danych (ang.: Private Information Retrieval, PIR), który będzie poźniej wymagany w momencie odbioru bagażu oraz w przypadku zgłoszenia reklamacji. Od tego momentu przewoźnik ma 5 dni na dostarczenie bagażu pod wskazany adres. Jeżeli tego nie wykona pasażer ma kolejne 7 dnia na złożenie reklamacji. Linie lotnicze ponoszą odpowiedzialność za zagubiony bagaż do kwoty 1000SDR (ok. 1200 EUR).

Uszkodzony bagaż:
Jeśli bagaż został zniszczony lub uszkodzony, pasażer powinien to niezwłocznie zgłosić w biurze zagubionych bagaży. W przypadku późniejszego stwierdzenia szkody, pasażer ma 7 dni na zgłoszenie straty. Zostaje sporządzony protokół, który jest podstawa ubiegania się o odszkodowanie. W przypadku bagażu odprawionego przewoźnik jest odpowiedzialny, nawet jeżeli nie zawinił, o ile nadany bagaż nie był już wcześniej wadliwy. Linie lotnicze ponoszą odpowiedzialność za uszkodzenie bagażu do kwoty 1000SDR (ok. 1200EUR).

Opóźniony bagaż:
Linie lotnicze ponoszą odpowiedzialność za opóźnienie bagażu. Wyjątkiem jest tutaj sytuacja, w której przewoźnik podjął wszystkie możliwe działania, aby zapobiec szkodom, lub podjecie takich działań było nie możliwe.